відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Хромамезит


Друза кристалів в тріщині породи (Саранівське родовище, Росія)
  • Амезит - мінерал, гідроксілалюмосілікат заліза і магнію. Септохлоріт з групи каолініт-серпентин.
  • Абсолютна твердість 807
  • Твердість (шкала Мооса) 5,5
  • Питома вага 3,87
  • Показник заломлення 0,035
  • Подвійне променезаломлення   2,95
  • Плавкість 1503,28
  • Прозорість 0,4
  • Ціна 308,37

Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: