відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Пірофіліт


Уламок пірофіліту (Кур янівське родовище, Україна)
  • Абсолютна твердість 97
  • Твердість (шкала Мооса) 9,22
  • Питома вага 2,09
  • Показник заломлення 0,099
  • Подвійне променезаломлення   4,073
  • Плавкість 663,92
  • Прозорість 0,71
  • Ціна 250,98

Пірофіліт (рос. пирофиллит, англ. pyrophyllite, нім. Pyrophyllit m) — мінерал класу силікатів шаруватої будови.
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: