відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Палигорськіт


Папероподібний агрегат (Вінницька область, Україна)
  • Абсолютна твердість 1266
  • Твердість (шкала Мооса) 5,03
  • Питома вага 4,72
  • Показник заломлення 0,043
  • Подвійне променезаломлення   3,18
  • Плавкість 996,36
  • Прозорість 0,81
  • Ціна 365,94

Палигорськіт (рос. палигорскит, англ. palygorskite, нім. Palygorskit m) – глинистий мінерал, водний силікат магнію ланцюжково-шаруватої будови.
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: