відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Мікроклін


Друзоподібний зросток кристалів 2 (Волинське родовище, Україна)
  • Абсолютна твердість 791
  • Твердість (шкала Мооса) 5,95
  • Питома вага 4,93
  • Показник заломлення 0,083
  • Подвійне променезаломлення   3,704
  • Плавкість 970,44
  • Прозорість 0,49
  • Ціна 429,32

"Мікроклін (від грец. - маленький; і грец. - нахиляю) — поширений породотвірний мінерал класу силікатів групи польових шпатів, алюмосилікат калію каркасної будови. Назва мінералу дана через малий кут між площинами спайності, який лише на 20' відрізняється від 90°. Вперше описаний мінералогом Брейтгауптом у 1830 році."
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: