відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Лепідоліт


Пластинчастий кристал з кварцем (Бразилія)
  • Абсолютна твердість 1238
  • Твердість (шкала Мооса) 3,92
  • Питома вага 4,02
  • Показник заломлення 0,03
  • Подвійне променезаломлення   3,018
  • Плавкість 993,09
  • Прозорість 0,12
  • Ціна 342,69

Лепідоліт (рос. лепидолит, англ. lepidolite, нім. Lepidolith m) – мінерал класу силікатів, підкласу шаруватих силікатів (групи слюди), літіїста слюда шаруватої будови.
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: