відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Крокидоліт


Волокнистий агрегат (Криворізький басейн, Україна)
  • Абсолютна твердість 339
  • Твердість (шкала Мооса) 7,1
  • Питома вага 3,36
  • Показник заломлення 0,015
  • Подвійне променезаломлення   4,016
  • Плавкість 1998,76
  • Прозорість 0,75
  • Ціна 291

Крокидоліт (від грец. Krokys, рід. Падіж krokydos - клаптик вовни, ворс і lithos - камінь) - азбестовий різновид мінералу рібекіта (група амфіболов).
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: