відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Корундофіліт


Кристали з кальцитомі сфеном на породі (Саранівське родовище, Росія)
  • Абсолютна твердість 923
  • Твердість (шкала Мооса) 3,4
  • Питома вага 3,19
  • Показник заломлення 0,065
  • Подвійне променезаломлення   2,459
  • Плавкість 693,79
  • Прозорість 0,15
  • Ціна 957,98

Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: