відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

КЛАСИФІКАЦІЯ ММА-КНМНК


КЛАСИФІКАЦІЯ ММА-КНМНК
  • Існує багато варіантів класифікацій мінералів. Більшість з них побудовано за структурно-хімічним принципом. Найбільш широко використовується класифікація за хімічним складом і кристалічною структурою. Речовини одного хімічного типу часто мають близьку структуру, тому мінерали спочатку діляться на класи за хімічним складом, а потім на підкласи за структурними ознаками. Найсучаснішою є класифікація мінералів ММА-КНМНК (2009), що базується на кристалохімічній класифікації Штрунца-Нікеля. В її основу покладено взаємозв'язок між хімічним складом і будовою мінералів, а також їх властивостями і морфологічними особливостями. За цими ознаками всі мінерали згруповані в 10 класів, всередині яких виділяють підкласи і групи

Міжнародна мінералогічна асоціація
Кристалохімічна класифікація мінералів
Класифікація мінералів
Клас мінералів
Мінерали в мистецтві
Мінералогічна колекція Природно-історичного музею [Музей естественной истории Вены (Австрия)]
Найвідоміші корони світу
Карта
Інтерактивна книга 3D мінералів
Дослідження мінералів на основі використання онтологічного підходу до керування інформаційними ресурсами та результатами навчально-дослідницьких робіт учнів


Субмножина:

Споріднені вершини: