відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Егірин


Чорні кристали в мікрокліні (Урал, Росія)
  • Абсолютна твердість 147
  • Твердість (шкала Мооса) 2,59
  • Питома вага 3,35
  • Показник заломлення 0,054
  • Подвійне променезаломлення   3,188
  • Плавкість 998,98
  • Прозорість 0,12
  • Ціна 365,54

"Егірин, акміт, (рос. эгирин, акмит; англ. aegirite, aegirine, acmite; нім. ?girin n) – силікат натрію і заліза ланцюжкової будови з групи моноклінних піроксенів. Важливий породотвірний мінерал лужних комплексів."
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: