відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Діоптаз


Зросток кристалів на породі (Алтин Тюбе,Казахстан)
  • Абсолютна твердість 1154
  • Твердість (шкала Мооса) 8,66
  • Питома вага 3,68
  • Показник заломлення 0,061
  • Подвійне променезаломлення   2,64
  • Плавкість 660,9
  • Прозорість 0,42
  • Ціна 470,71

Діоптаз 3D
Діоптаз (рос. диоптаз, англ. dioptase,нім. Dioptas n) — мінерал підкласу кільцевих силікатів, водний силікат міді.
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: