відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Гентгельвін


Гентгельвін з кварцом (Пержанське родовище, Україна)
  • Абсолютна твердість 684
  • Твердість (шкала Мооса) 9,59
  • Питома вага 4,62
  • Показник заломлення 0,041
  • Подвійне променезаломлення   2,099
  • Плавкість 1402,05
  • Прозорість 0,17
  • Ціна 328,18

Гентгельвін (рос. гентгельвин, англ. genthelvite, нім. Genthelvin n — мінерал підкласу каркасних силікатів, Zn4[BeSiO4]3.
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: