відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Астрофіліт


Полірований з одного боку уламок (Родовище Бор , Дальнєгорськ, Росія)
  • Абсолютна твердість 8
  • Твердість (шкала Мооса) 6,19
  • Питома вага 3,64
  • Показник заломлення 0,05
  • Подвійне променезаломлення   3,908
  • Плавкість 1044,31
  • Прозорість 0,03
  • Ціна 920,62

Астрофіліт (рос. астрофиллит, англ. astrophyllite, нім. Astrophyllit m) — породотвірний мінерал, складний силікат острівної будови (титаноцирконосилікат).
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: