відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Альбіт


Псевдоморфоза по мікрокліну (Волинське родовище, Україна)
  • Абсолютна твердість 894
  • Твердість (шкала Мооса) 1,3
  • Питома вага 4,77
  • Показник заломлення 0,061
  • Подвійне променезаломлення   2,564
  • Плавкість 977,46
  • Прозорість 0,15
  • Ціна 913,25

Альбіт (від лат. albus — білий) — породотвірний мінерал магматичних гірських порід класу силікатів, натрієвий польовий шпат. Алюмосилікат з групи плагіоклазів.
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: