відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Актиноліт


Агрегат видовжених кристалів (Коршунівське родовище, Урал, Росія)
  • Абсолютна твердість 116
  • Твердість (шкала Мооса) 3,9
  • Питома вага 2,58
  • Показник заломлення 0,004
  • Подвійне променезаломлення   4,488
  • Плавкість 574,97
  • Прозорість 0,94
  • Ціна 579,07

"Актиноліт (грец. — промінь, камінь, тобто «променистий камінь», рос. актинолит, англ. actinolite; нім. Aktinolith, Strahlstein) — породотвірний мінерал класу силікатів. Метасилікат стрічкової будови з групи амфіболів, зустрічається у вигляді променистих агрегатів зеленого кольору."
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: