відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Авгіт


Ізометрично-призматичний кристал (Казахстан)
  • Абсолютна твердість 878
  • Твердість (шкала Мооса) 9,88
  • Питома вага 3,76
  • Показник заломлення 0,05
  • Подвійне променезаломлення   4,004
  • Плавкість 1636,29
  • Прозорість 0,19
  • Ціна 419,76

Авгіт (від грец. - блиск, позаяк кристали цього мінералу часто мають блискучі грані) — породотвірний мінерал класу силікатів, підкласу іносилікатів, з родини піроксенів, група клінопіроксенів.
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: