відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ільваїт


Друза кристалів з апофілітом на кальциті (Дальнєгорськ, Росія)
  • Абсолютна твердість 502
  • Твердість (шкала Мооса) 1,18
  • Питома вага 2,09
  • Показник заломлення 0,099
  • Подвійне променезаломлення   3,372
  • Плавкість 563,23
  • Прозорість 0,53
  • Ціна 645,9

Ільваїт (рос. ильваит, англ. ilvaite, нім. Ilvait m) — силікат кальцію і заліза острівної будови
Карта: СИЛІКАТИ І ГЕРМАНАТИ

Супермножина:


Споріднені вершини: