відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ТЕЗИ НАУКОВИХ РОБІТ 2013


ТЕЗИ НАУКОВИХ РОБІТ ІІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ — ЧЛЕНІВ МАН 2013 РОКУ
  • У збірці подано тези наукових робіт учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України, що проводився Міністерством освіти і науки України та Малою академією наук України у 2013 році в місті Києві. Учасники конкурсу представляли свої наукові дослідження у 64 наукових секціях, об'єднаних у 12 наукових відділень: компютерних наук; математики; економіки; фізики і астрономії; екології та аграрних наук; мовознавства; філософії та суспільствознавства; наук про Землю; історії; технічних наук; хімії та біології; літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Видання має на меті привернути увагу учнів, студентів, аспірантів, педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладацько-професорського складу ВНЗ, співробітників HAH України, широких кіл громадськості до науково-дослідницької діяльності учнівської молоді в рамках Малої академії наук України.
  • РЕДАКЦІЙНА РАДА: Андрущенко В. П., Віце-президент Малої академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, директор Інституту Вищої освіти НАПН України; Бар'яхтар В. Г., перший Віце-президент Малої академії наук України, академік Національної академії наук України, директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України; Гальченко С. А., член Наглядової Ради Малої академії наук України, заступник директора Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України; Геєць В. М., член Президії Малої академії наук України, академік Національної академії наук України, директор Інституту економічного прогнозування НАН України; Голуб В. В., член Наглядової ради Малої академії наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Грінченко В. Т., член Президії Малої академії наук України, академік Національної академії наук України, директор Інституту гідромеханіки НАН України; Довгий С. 0., Президент Малої академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України; Кремень В. Г., член Наглядової ради Малої академії наук України, академік Національної академії наук України, Президент Національної академії педагогічних наук України; Кухар В. П., член Президії Малої академії наук України, академік Національної академії наук України, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Редько В. Н., член Президії Малої академії наук України, академік Національної академії наук України; Самойленко А. М., член Президії Малої академії наук України, академік Національної академії наук України, директор Інституту математики НАН України
  • ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИПУСК: Лісовий 0. В. УПОРЯДНИКИ: Пономаренко 0. П., Пещеріна Т. В., Малиш А. М., Гайдай Л. М., Дудка І. П., Шинкарук А. А., Павленко М. В. РЕДАГУВАННЯ: Нечипоренко 0. 0., Воліковська У. В. ДИЗАЙН ОБКЛАДИНКИ: Лісовський Б. Л. ВЕРСТКА: Северенчук Л. В.
  • Офіційний партнер: LENOVO


Споріднені вершини: