відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Цілісний майновий комплекс

  • об'єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням розподільного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства


Супермножина:

Споріднені вершини: