відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Цивільне право

  • "одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держави в цілому. Цивільне право України, як будь-яка інша галузь права, характеризується предметом і методом правового регулювання. Предмет правового регулювання цивільного права складають правові відносини, що регулюють цивільно- правовими нормами. Це, зокрема, такі групи відносин: майнові відносини; особисті немайнові відносини. Майновими відносинами є правові відносини, що пов'язані з належністю, набуттям, володінням, користуванням і розпорядженням майном. Сторони цих відносин виступають як юридично рівні між собою, автономні та незалежні одна від одної, що є однією з характерних рис цивільно-правового методу. Учасниками цивільно-правових відносин можуть бути фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства), юридичні особи та держава як у цілому, так і окремі соціальні утворення (адміністративно- територіальні одиниці, у тому числі автономні утворення). Особливу частину цивільного права складають норми права, які регулюють окремі групи спеціальних цивільно-правових відносин. Вони містять в собі такі інститути: • право власності; • зобов'язальне право; • право інтелектуальної власності; • спадкове право; • правоздатність іноземних громадян та юридичних осіб; • застосування цивільних законів іноземних держав і міжнародних договорів"


Супермножина:

Споріднені вершини: