відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Цивільна відповідальність

  • "вид юридичної відповідальності, яка наступає в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договорами, а також при здійсненні інших цивільних правопорушень, зокрема при заподіянні шкоди. Є примусовою мірою, що виражається у майновому впливі на правопорушника; полягає в компенсації збитків або у відшкодуванні заподіяної шкоди"


Супермножина:

Споріднені вершини: