відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ліцензії

  • "частка продавця (ліцензіара) від прибутку покупця (ліцензіата) ліцензії. Загальновідомо, що, наприклад, технологія коштує стільки, за скільки її вдалося продати, тобто немає стандартної універсальної методики розрахунку ціни ліцензії, але є значна кількість рецептів, які використовують фахівці. Розрахунок ціни ліцензії зводиться до визначення можливого обсягу прибутку, який у таких умовах може отримати ліцензіат від використання об'єкта ліцензії, і залежить від багатьох факторів:: • фактори, що підвищують вартість ліцензії: - наявність на об'єкті ліцензії запатенованої в країні покупця і на території дії ліцензії об'єктів інтелектуальної власності, що істотно поліпшують техніко-економічні показники продукції за ліцензією порівняно з продукцією, що випускається покупцем; - наявність цінного ноу-хау, особливо виробничого характеру, заснованого на застосуванні передових технологічних процесів та обладнання; - широке промислове освоєння об'єкта ліцензії, що підтверджує техніко- економічну значимість об'єкта ліцензії та гарантію якості продукції; - сприятлива оцінка продукції на зовнішньому ринку, отримана при здійсненні експортних поставок; - можливість використання покупцем отриманих за ліцензією науково- технічних досягнень, винаходів, знань і досвіду, закладених у передану технічну документацію, не тільки для випуску основного виду продукції, зазначеного в угоді, але і в інших видах продукції; • фактори, що знижують вартість ліцензії: - відсутність запатентованих винаходів; - публікація цінного ноу-хау у відкритій пресі; - відсутність широкого промислового використання об'єкта ліцензії; - опубліковані в пресі несприятливі дані про якість продукції (відомості про авторів) так звана «антиреклама»; - неможливість демонстрації об'єкта ліцензії в промислових умовах. У ряді випадків ці негативні фактори можуть призвести до зриву укладання ліцензійної угоди"


Супермножина:

Споріднені вершини: