відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

конкурентоспроможна (ринкова)

  • ціна, за якою продукція або її частина реалізується на ринку. Вживається для визначення фактично отриманого в розрахунковому періоді прибутку від введення в обіг продукції, виготовленої із застосуванням об'єкта інтелектуальної власності


Супермножина:

Споріднені вершини: