відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Цесія

  • передача права вимоги. Цесією здійснюється зміна особи, яка має право вимагати, тобто це право переноситься з однієї особи на іншу. Цесія може бути безоплатною. Наприклад, передача заявником відповідних прав патентному повіреному для ведення справ із патентним відомством або іноземними повіреними стосовно патентування його винаходу, переуступка прав виключного користування знаком для товарів і послуг однієї особи іншій тощо


Супермножина:

Споріднені вершини: