відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

не виключна (звичайна ліцензія)

  • надає ліцензіату право на узгоджених умовах і території протягом обумоволеного терміну використовувати предмет ліцензії на монопольних засадах. При цьому ліцензіат не має права надавати ліцензії іншим особам

Споріднені вершини: