відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зворотній лізинг(оренда)

  • господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг


Супермножина:

Споріднені вершини: