відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виключна

  • надає ліцензіату право на узгоджених умовах і території протягом обумовленого терміну використовувати предмет ліцензії на монопольних засадах. При цьому ліцензіат не має права надавати ліцензії іншим особам

Споріднені вершини: