відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ліквідність товару та ринку

  • властивість ринку забезпечувати стабільну кон'юнктуру щодо певного товару без суттєвих змін у його попиті та усталеної пропозиції щодо нього, а також у стабільному рівні цін на цей товар


Супермножина:

Споріднені вершини: