відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Лізинг

  • "господарська діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавця у виключне використання на певний термін лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця, або придбаного ним у власність за дорученням і згодою лізингоодержувача у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Види лізингу поділяються за такими ознаками: • за орендодавцем — поділяються на прямий лізинг і лізинг з допомогою посередників. При лізингу з допомогою посередників зв'язок між виробником і споживачем здійснює лізингова фірма; • за ступенем окупності: • з неповною окупністю (оперативний) лізинг полягає в такому: - витрати орендодавця (лізингової фірми), пов'язані з придбанням, утриманням та здачею в оренду техніки, не окупаються повністю протягом терміну оренди; - оперативний лізинг застосовується при разовому або цільовому використання техніки, а також у разі, коли орендар не впевнений, чи зможе він виплатити орендну плату протягом тривалого часу; - відповідальність за обслуговування, ремонт, страхування техніки лягає на орендодавця; • з повною окупністю (фінансовий) лізинг полягає в такому: - комерційні операції в основному здійснюються з продукцією виробничо-методичного призначення; - вибір виду техніки і виробника вибирається орендарем, який має виключне право використовувати техніку протягом усього терміну оренди; - протягом орендного терміну існує проміжок часу, так званий основний, в ході якого сторони не вправі припинити дію договору. Цей проміжок встановлюється з розрахунку, що орендодавець повинен відшкодувати свої початкові капіталовкладення, отримати ефект; - страхування техніки, витрати, пов'язані зі страхуванням техніки, а також відповідальність за її стан лягають на орендаря; - при укладанні договору на фінансовий лізинг передбачений опціон на покупку техніки за номінальною вартістю після закінчення терміну оренди "

Споріднені вершини: