відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ліцензування

  • "називається процес видачі дозволу на певну діяльність, наприклад, виробництво відомої продукції. Ліцензія наділяє одержувача правом, якого він до цього не мав. Ліцензії — це договори, укладені з урахуванням правових норм, у яких містяться умови (обмеження) застосування ліцензії. Два види ліцензій безпосередньо стосуються конкурентної політики. • Перший вид — це ліцензії, що видаються урядом особам чи підприємствам, які займаються конкретною виробничою діяльністю. Система ліцензування існує стосовно регулювання роботи засобів зв'язку (радіо і телебачення), професійної діяльності (лікарі), сфери послуг (банківська справа, продаж алкогольних напоїв тощо). Умови видачі ліцензій не скрізь однакові і, зазвичай, видача ліцензій супроводжується накладенням обмежень на підприємство-одержувача. Ці обмеження стосуються ціни, якості або обсягу наданих послуг. Державна ліцензійна діяльність є серйозною перепоною для виходу на ринок осіб чи фірм (підприємств), що бажають зайнятися підприємницькою діяльністю в галузі, яка ліцензується. • Другий вид ліцензій застосовується у сфері інтелектуальної власності. Дозвіл (у формі ліцензії) видається власником права іншій стороні з метою видання, відтворення або купівлі (продажу) інтелектуальної власності. Власники об'єктів авторського права і патентів ліцензують інших осіб на використання або виробництво того чи іншого предмета в обмін на фіксований гонорар або пайку від отриманого прибутку"


Супермножина:

Споріднені вершини: