відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ліцензія

  • "у патентно-правовій практиці під ліцензією мається на увазі дозвіл, відповідно до якого одна особа — ліцензіар — власник виключного права на винахід, промисловий зразок, товарний знак або інші науково-технічні досягнення і відповідні їм послуги, а також власник будь-якого іншого інте- лектуального продукту не має правової охорони, дозволяє іншій особі — ліцензіату — за обумовлену винагороду і в певних межах користуватися об'єктом цього права чи власності. Див. також Анулювання [ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування]; Винагорода [ліцензійна]; Дохід [від супутніх операцій]; Комп'ютерна програма [ліцензійна], [неліцензійна]; Кон'юнктура [патентно-ліцензійна]; Ліцензіар; Ліцензіат; Ліцензійний платіж; Ліцензійний договір (договір про передачу права власності); Ліцензія (різновиди за обсягом прав); Ліцензування; Ознаки ліцензійних і піратських CD та DVD дисків; Оцінка доцільності придбання прав на об'єкт інтелектуальної власності (попередня); Патентно-ліцензійна ситуація; Придбання ліцензій; Продаж ліцензій; Продукція (види) [ліцензійна]; Рекламація [за ліцензією]; Сертифікат [ліцензійної продукції]; Ціна [ліцензії], [продукції за ліцензією]"

Споріднені вершини: