відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ліцензійний платіж

  • винагорода за використання предмета ліцензії. На практиці застосовуються різні види платежів, які поряд з вартістю ліцензії істотно впливають на ефективність ліцензійної угоди. Якщо ліцензійним договором передбачено виплату плати за використання об'єкта інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути відмовлено судом у вимозі про стягнення плати у випадку невикористання ліцензіатом відповідного об'єкта (якщо договір є чинним). У разі коли сторони ліцензійного договору погодили розмір зазначеної плати у формі відрахувань від доходу, сума плати може визначатися виходячи з ціни, яка за порівнюваних обставин звичайно стягується за правомірне використання об'єкта інтелектуальної власності. У визначенні ціни ліцензії може застосовуватися дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності, який ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки

Споріднені вершини: