відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ліцензіат

  • фізична або юридична особа, яка купує у власника винаходів, патентів, виробничих та комерційних знань тощо (ліцензіара) ліцензію на право їх використання в певних межах. В обов'язки ліцензіата входить своєчасна виплата ліцензійних платежів. Іноді в ліцензійній угоді як обов'язки ліцензіата передбачається забезпечення випуску ліцензійної продукції протягом певного терміну, щоб виключити можливість помістити предмет ліцензійної угоди «під сукно». Крім того, у низці випадків у нього вноситься зобов'язання ліцензіата не випускати конкурентну продукцію, здійснювати рекламу ліцензійної продукції


Супермножина:

Споріднені вершини: