відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Лаг

  • "розрив у часі між початком серійного виробництва продукції на базі власних НДДКР і початком серійного виробництва продукції за ліцензією, яку можна було б придбати; проміжок часу, протягом якого винахід (корисна модель), що використовується, не дає економічного ефекту"


Супермножина:

Споріднені вершини: