відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інформаційна

  • "юридичних осіб і держави. Основними видами інформаційної діяльності є: • одержання — набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошеної інформації громадянами, юридичними особами або державою; • використання — задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави; • поширення — розповсюдження обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошеної інформації; • зберігання — забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв"


Супермножина:

Споріднені вершини: