відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інноваційна

  • "діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення і відновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що випускається (товарів, послуг), удосконалення технології їхнього виготовлення з наступним впровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому і закордонному ринках. До інноваційної діяльності належить вся діяльність у межах інноваційного процесу: - маркетингові дослідження ринків збуту і пошук нових споживачів; - інформаційне забезпечення ймовірного конкурентного середовища і споживчих властивостей товарів фірм конкурентів; - пошук новаторських ідей і рішень, а також партнерів із впровадження та фінансування інноваційного проекту. Важливим напрямом інноваційної діяльності є придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності. Ринок інтелектуальної власності дає можливість підприємствам отримувати закінчені результати науково-технічних робіт, що економить їхні ресурси, підвищує конкурентоспроможність продукції. Кінцевим результатом інноваційної діяльності є, насамперед, впровадження у виробництво більш ефективних технологій, створення нової продукції й удосконалення тієї, що виготовлялася раніше, механізація й автоматизація виробництва. • Спеціальний режим інноваційної діяльності — правовий режим, який передбачає надання державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їхніх учасників і спільних підприємств у разі реалізації проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків. • Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності — розраховані на тривалу перспективу (не менше десяти років) найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі науково-практичного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу"


Супермножина:

Споріднені вершини: