відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

укладений

  • договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється право, що передається, розміру та порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди)


Супермножина:

Споріднені вершини: