відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

судово-експертна

  • "заснована на конституційних засадах діяльність органів державної влади, юридичних і фізичних осіб щодо забезпечення правосуддя незалежною, об'єктивною, кваліфікованою, такою, що спирається на досягнення науки та техніки, судовою експертизою. Здійснюється на принципах законності, дотримання прав і свобод людини і громадянина, прав юридичної особи, а також незалежності експерта, об'єктивності, всебічності та повноти досліджень, що проводиться з дотриманням сучасних досліджень науки і техніки [286]. Здійснення судової експертизи та судово-експертної діяльності, сутність яких полягає в практичному виконанні оцінки майна, відбувається з урахуванням вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;"


Супермножина:

Споріднені вершини: