відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рукопису

  • форма збору і розповсюдження наукових робіт, яка передбачає зберігання рукописів у бібліотеці або інформаційному органі. Зазвичай, депонуються наукові роботи, розраховані на вузьке коло читачів, які видавати звичайним способом недоцільно. Депоновані рукописи прирівнюються до опублікованих документів. Такі рукописи передаються на зберігання у фонди Українського науково-дослідного інституту технічної інформації (УкрНДІТІ). Реферати депонованих рукописів публікуються в реферативних журналах


Супермножина:

Споріднені вершини: