відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

підприємницька(комерційна)

  • "самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Господарським законодавством визначені принципи підприємницької діяльності та гарантії, які надаються суб'єктам підприємництва державою. Основними функціями підприємницької діяльності заведено вважати: • творчу — генерування й активне використання новаторських ідей і пілот них проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві); • ресурсну — формування й продуктивне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів; • організаційно-супровідну — практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами й інших господарських справ. Здійснення підприємницької діяльності в кафе, барі, ресторані або нічному клубі, зазвичай, супроводжується програванням звукозапису музики та звучанням записаних пісень у виконанні як вітчизняних, так і іноземних виконавців. Збір винагороди авторам із вказаних закладів за записи музичних творів, що використовуються, які містять об'єкти авторського права (музичні твори) та суміжних прав (фонограми та зафіксовані у них виконання), можуть здійснювати організації колективного управління, які управляють відповідно правами суб'єктів авторського права та спеціально визначені уповноважені організації колективного управління, які управляють правами суб'єктів суміжних прав "


Супермножина:

Споріднені вершини: