відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

професійна оціночна

  • "діяльність оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень чинного законодавства, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовки висновків щодо вартості майна. Оціночна діяльність може здійснюватись у таких формах: • практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна; • консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та/або іншим особам в усній або письмовій формі; • рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в їх практичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку визначеному від- повідними нормативно-правовими актами з оцінки майна; • методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні методичних документів з оцінки майна та наданні роз'яснень щодо їх застосування; • навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів"


Супермножина:

Споріднені вершини: