відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

оцінка доказів

  • це таке, що має правові наслідки, кінцеве твердження суду щодо сили та значення доказу, зафіксоване у відповідному судовому рішенні. В основі оцінки судових доказів лежить внутрішнє суддівське переконання. Внутрішнє переконання суддів не є інтуїтивним, нічим не підкріпленим висновком. Воно має ґрунтуватися на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Ця обґрунтованість здобуває відповідне відображення в рішенні суду. Жоден доказ не має для суду наперед установленого значення


Супермножина:

Споріднені вершини: