відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

науково-інформаційна

  • сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку та поширенні


Супермножина:

Споріднені вершини: