відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

метод

  • розуміють способи, за допомогою яких інформація фіксується на матеріальних носіях знакових систем (характер кодів мови, знакові системи тощо)


Супермножина:

Споріднені вершини: