відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зовнішньоекономічна

  • "до вид ів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюються в Україні, відносяться: • експорт та імпорт товарів; • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; • спільна підприємницька діяльність, яка включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за ЇЇ межами; • підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; • організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі; • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі; • орендні, в тому числі лізингові, операції; • інші види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені прямо і в виключній формі законами України"


Супермножина:

Споріднені вершини: