відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

звід відомостей.що становлять державну таємницю (ЗВДТ)

  • є єдиною формою реєстрації цих відомостей в Україні. З моменту опублікування Зводу держава забезпечує захист і правову охорону відомостей, що в ньому зареєстровані. Реєстрація відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виробу чи іншому матеріальному носію інформації, що містить ці відомості, грифу секретності, який відповідає ступеню секретності, встановленому для них у ЗВДТ


Супермножина:

Споріднені вершини: