відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

доручення

  • угода, за якою одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити від імені та за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії, тобто виступає в ролі посередника


Супермножина:

Споріднені вершини: