відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

доктора наук

  • "наукова праця, в якій на підставі виконаних автором досліджень розв'язано проблему, що має важливе соціально-культурне й економічне значення, або розроблено нові теоретичні положення, які можна кваліфікувати як значне досягнення у відповідній галузі науки, або викладено науково обґрунтовані технічні, економічні чи технологічні рішення, реалізація яких вносить помітний вкладу науково-технічний прогрес. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є кваліфікаційною науковою працею обсягом основного тексту 11 — 13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук — 15—17 авторських аркушів), оформлених відповідно до державного стандарту. Докторська дисертація повинна містити раніше не захищені наукові положення й отримані автором нові науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, які у сукупності розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему;"

Споріднені вершини: