відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

господарсько-торговельна

  • діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг


Супермножина:

Споріднені вершини: