відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

використання творів декоративно-прикладного мистецтва

  • "автор зобов'язується передати або створити та передати твір декоративно-прикладного мистецтва для використання промисловому підприємству, яке зобов'язується виплатити автору обумовлену договором винагороду. Об'єктом договору є твір декоративно-прикладного мистецтва як один із видів образотворчого мистецтва. Права і обов'язки за цим договором складають його зміст. Як і за будь-яким авторським договором, автор зобов'язаний передати або створити та передати підприємству твір декоративно-прикладного мистецтва у визначені договором строки. На кожний твір складається паспорт, в якому визначається тираж твору"

Споріднені вершини: