відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

автентичний текст документа

  • офіційний текст (оригінальний, дійсний, рівнозначний текст документу) міжнародного акту, договору, складеного українською та будь-якою іншою мовами, який ґрунтується на першоджерелі, засвідчений підписами уповноважених представників і скріплений печатками відповідних держав (або відповідних юридичних осіб), що є сторонами договору


Супермножина:

Споріднені вершини: